Házirend

A 360 Design Budapest rendezvényt mindenki csak saját felelősségére látogathatja, és annak Házirendjét vendégeink a rendezvényre történő regisztráció során, valamint a területére való belépéssel elfogadják.

A szervezők nem vállalnak felelősséget a rendezvény helyszínén bekövetkező sérülésekért vagy megbetegedésekért.Az eseményt az aktuális hivatalos információk szerint alakítjuk, a szervezők a vírushelyzetre való tekintettel a változás jogát fenntartják!

Betartandó szabályok:
• A rendezvényre belépni előzetes regisztráció vagy – amennyiben a hely kapacitása megengedi, a helyszínen történő regisztráció után lehetséges. A rendezvény területén a belépéskor biztosított karszalag viselése kötelező. A Szervezőnek joga van a rendezvény területén illetéktelenül tartózkodó személyeket kivezetni.

• A rendezvény területére nem helyszínen vásárolt alkoholt, ételt és bármilyen fegyvernek minősülő tárgyat, kábítószert, pirotechnikai eszközt tilos behozni.

• A rendezvény területén a vendégek csak a számukra kijelölt területeken tartózkodhatnak.

• A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük, hogy a vonatkozó egészségügyi rendelkezéseket minden látogató maradéktalanul tartsa be, lehetőség szerint megfelelő távolságot tartva egymástól a rendezvény teljes területén. Kérjük, a kihelyezett fertőtlenítők használatát. Betegen a rendezvény területére lépni tilos!

• A rendezvény területének látogatása, a rendezvény területén kizárólag az erre a célra kihelyezett eszközöket és bútorokat lehet használni, mindenkinek saját felelősségére. A kiállított tárgyak és bútorok használata tilos. A rendezvényen esetlegesen bekövetkező károkért, sérülésekért a rendezvény Szervezője nem felel, beleértve bármilyen fertőző betegséggel való megfertőződést.

• A rendezvény területéről eltávolítható az, aki:
 a rendezvény területén érvényes karszalag nélkül tartózkodik
 más személyek életét, testi épségét, más személyek vagyoni jogait veszélyezteti;
 garázda vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít; más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít vagy agresszív magatartásával a közönségen belül békétlenséget szít;
 a tiltott tárgyakat felszólítás ellenére sem távolítja el a területről.
 a szervezők kérései ellenére nem viselkedik együttműködően

• A Szervező az eseményről kép-, és hangfelvételt készít promóció céljából. A résztvevők szükségszerűen megjelennek a felvételeken. A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a felvételeket kizárólag reklámcélból vagy sajtóközlés céljából időbeli-, térbeli vagy bármely más korlátozás nélkül felhasználhatja.