Szenteczki Boldizsár

Boldizar Senteski munkái a természetes és mesterséges, tradicionális és progresszív, exkluzív és nyers, irányított és ösztönszerű fogalmak közötti ellentétekből táplálkoznak. A precíz kivitelezés mellett a munkák különböző anyagokkal való kísérletezéseken alapszanak, így hagyva a teret az anyagok és funkciók szabad formálódásának.

(Szenteczki Boldizsár)