Sógor Sarolt

Sógor Sarolt, diplomamunkájában, akárcsak a szakdolgozatában, a manualitást és a taktilis tapasztalást vizsgálja. Anyagtársításokkal kísérletezik, amelyek formai keretéül a tálat, edényt választotta, hiszen ez funkciójában és megjelenésében is szorosan kapcsolódik az emberi kézhez, tenyérhez. Kézi lemezalakítással, felhúzással és domborítással hozta létre a formákat. A tál, edény, tenyér, kéz, megtartás, megfogás, bőkezűség, kínálás, fogalmak halmazából két tárgysorozat született. Az egyik fém és üveg kapcsolódását vizsgálja, a másik és a különálló tárgy pedig kéz és héjtárgy viszonyát.

(Sógor Sarolt)
(Sógor Sarolt)